245 cannon pinion height 2,10 mm: Tissot 2451, Tissot 782-1, Tissot 783, Tissot 783-1, Tissot 783-2, Tissot 784-2, Tissot 781, Tissot 2451, Tissot 2461, Tissot 2481

€22.50

245 cannon pinion height 2,10 mm: Tissot 2451, Tissot 782-1, Tissot 783, Tissot 783-1, Tissot 783-2, Tissot 784-2, Tissot 781, Tissot 2451, Tissot 781-1, Tissot 2461, Tissot 2481