Seiko Glass KOOW26AC0G, for Seiko 6319-5030

€22.50

Seiko case number: 6319-5030, 
Seiko Glass KOOW26AC0G, for Seiko 6319-5030