Seiko Glass 320P20HN02, substitute PM3029-GG, Gasket 8656.6880 for Seiko: 7T62-0WD0, VD57-X011

€15.00

Seiko case number: VD57-X011, 7T62-0DW0
Seiko Glass 320P20HN02, substitute PM3029-GG for Seiko VD57-X011,
Gasket 8656.6880