Seiko Crown 8M35AOSNW1 = 35M98, Case number Y101-8010, 6533-8000

€12.50

Seiko Crown 8M35AOSNW1 = 35M98, Case number Y101-8010, 6533-8000