Mainspring Automatic Seiko 5605A, Seiko 5606A, Seiko 5619A, Seiko 5625A, Seiko 5626A, Seiko 5626B, Seiko 5641A, Seiko 5645A, Seiko 5646A.

€22.50

Mainspring Automatic Seiko 5605A, Seiko 5606A, Seiko 5619A, Seiko 5625A, Seiko 5626A, Seiko 5626B, Seiko 5641A, Seiko 5645A, Seiko 5646A.